o nás | čo ponúkame | referencie | príklady | kontakt
Katarína Šinská - stavebné rozpočty
Vašinova 61
949 01 Nitra
Email:  sinska@rozpoctar.sk
Mobil:  0905 297 319

ČO PONÚKAME


Potrebujete rýchlo a presne oceniť stavebné práce, pozemné stavby, vodohospodárske stavby, cestné stavby alebo liniové stavby? Potom potrebujete kvalitný stavebný rozpočet.

Naša ponuka je nasledovná:


  Pre projektantov:

 • orientačný ponukový rozpočet (1x ponuka na nosné položky)

 • výkaz-výmer, orientačný ponukový rozpočet (HSV, PSV, M)

  Pre investorov:

 • analýzy a kontroly ponukových cien dodávateľov

 • kontrola a posúdenie súťažných ponúk

 • kontrolné položkové rozpočty

 • tendre vrátane výkazu-výmer

 • podklady pre súťaže

 • kontrola naviac prác

 • kontrola fakturácie

  Pre stavebné firmy:

 • spracovnie cenových ponúk do súťaže (3xponuky na subdodávky, vyhodnotenie subdodávok)

 • kalkulácia cien nosných položiek (20% položiek tvorí 80% nákladov stavby)

 • spracovanie cenových ponúk so zapracovaním vlastných nákladov

 • naviac práce - spracovanie cien

 • fakturácia, konečné faktúry

 • naviac práce

Naši cieľoví klienti sú projektové kancelárie, štátni a súkromní investori, krajské, mestské a obecné úrady, finančné inštitúcie, banky a všetci, ktorí potrebujú naše služby.


© 2024 www.rozpoctar.sk