o nás | čo ponúkame | referencie | príklady | kontakt
Katarína Šinská - stavebné rozpočty
Vašinova 61
949 01 Nitra
Email:  sinska@rozpoctar.sk
Mobil:  0905 297 319

REFERENCIE


Referencie sú veľmi dôležitou súčasťou nášho prvotného kontaktu so zákazníkom, pretože aj vďaka nim si zákazník vytvorí predstavu o našej spoločnosti.

Referencie za posledné obdobie

NÁZOV A TYP REFERENCIE CENA ZÁKAZNÍK
 
ZÍSKANÉ STAVBY PRE SÚKROMNÉ FIRMY
Rozvoj areálu výrobný závod, o.z. I. až III. et.   
Prístavba skladu hotových výrobkov
bez uvedenia nákladov  
Obchodné centrum v Bratislave / Ružinov     bez uvedenia nákladov  
Prestavba obchodného domu na nákupné centrum    
Skladovo-prevádzkový objekt s administratívnou prístavbou -1.et.
bez uvedenia nákladov  
Skladovo-prevádzkový objekt s administratívnou prístavbou -1.et.     bez uvedenia nákladov  
 
STAVBY FINANCOVANÉ Z EÚ
Rekonštrukcia polikliniky MEDICENTRUM Nové Zámky     2 140 984 EUR Profis, proj. ateliér Ing. Szegheo st.
Rekonštrukcia budov patriacich obci 281 670 EUR Obec Kmeťovo
Rekonštrukcia ZŠ 509 980 EUR Obec Strekov
Čistička odpadových vôd 939 243 EUR Obec Bajč
Rekonštrukcia povalového priestoru 663 856 EUR Mestský úrad v Nových Zámkoch
Rekonštrukcia VcU 132 564 EUR Profis, proj. ateliér Ing. Szegheo st.
Odstránenie havarijného stavu telocvične 700 729 EUR PROJEKTSTAV Ing. Štvrtecký
Rekonštrukcia budov Gymnázia 1 929 250 EUR VÚC Nitriansky kraj
Zateplenie OÚ a kultúrneho domu 159 329 EUR PROJEKTSTAV Ing. Štvrtecký
Rekonštrukcia OÚ a kultúrneho domu 171 348 EUR Obec Lipník
Zateplenie a výmena okien na SOŠ Levice 643 412 EUR DARO Ivanka pri Nitre
 
ZATEPLENIE OBYTNÝCH DOMOV
Sanačné práce a zateplenie panelového domu Nitra 163 242 EUR INDOPO stav. firma
Zateplenie obvodového plášťa byt. domu 174 263 EUR MODI Ing. Olvecký
Zateplenie bytového domu 229 330 EUR MODI Ing. Olvecký
 
ROZPOČTY PRE INVESTOROV
EGLO Sereď 1 431 554 EUR EGLO Slovensko
Rekonštrukcia objektu SNM v P.Biskupiciach 449 395 EUR EGLO Slovensko
Medicentrum pod Lipou Nové Zámky 1 165 725 EUR EGLO Slovensko
Čerpacia stanica PHM - ECOLOGIC 1 168 652 EUR BILSTAV s.r.o.
Prestavba CVČ na admin. budovu 896 526 EUR CZ-Slovakia a.s.
Polyfunkčný objekt v Nových Zámkoch 708 705 EUR Sagitarius NZ s.r.o.
 
ROZPOČTY PRE PROJEKTANTOV
9by typ Profis2 + Inžinierske siete - Moča neuvedené náklady Profis, proj. ateliér Ing. Szegheo st.
2x7by typ Profis4 + Inžinierske siete - Zbehy 820 652 EUR Profis, proj. ateliér Ing. Szegheo st.
 
ROZPOČTY PRE OBCE
Miestna komunikácia - Dolný Ohaj neuvedené náklady Obecný úrad Dolný Ohaj
 
LÍNIOVÉ STAVBY
Rozšírenie skupinového vovovodu 860 788 EUR PROBO Ing. Borovan

Staršie vybrané referencie

NÁZOV A TYP REFERENCIE CENA ZÁKAZNÍK
 
POZEMNÉ STAVBY
Termálne kúpalisko a športovo rekreačný areál 285 113 500 Skk Arch. kanc. Ing VERESA
Prevádzková budova v Nitre 93 060 800 Skk Profis, proj. ateliér Ing. Szegheo st.
Areál EAST-WEST Senec 80 009 680 Skk Arch. proj. kancelária Košnár a Cápa
Ambulatné zdravotné zariadenie 73 789 750 Skk Ing. Arch. Kamenár Štefan I.A.S. s.r.o.
ZŠ Gbelce - zateplenie budov 32 275 760 Skk Profis, proj. ateliér Ing. Szegheo st.
Prístavba telocvične 33 184 800 Skk Stav. firma MURENA
Rekonštrukcia a modernizácia obj. ZŠ (dotácia EU) 13 591 000 Skk Obec Veľká Mača
 
LÍNIOVÉ STAVBY
Skupinový vodovod 3 000 000 000 Skk GWCC-IGIP-PASSER
Aglomerácia I. odv. a čistenie vôd 849 680 000 Skk PRO-BO Ing. Borovan
Aglomerácia III. zás. pitnou vodou 206 519 000 Skk PRO-BO Ing. Borovan
Splašková kanalizácia 8 261 150 Skk Ekologické stavby
 
CESTNÉ STAVBY A ŽEL. STAVBY
Riešenie bezp. dopravy v obci Matúškovo 22 756 630 Skk STARCH Ing.Arch. Szocsová
ŽSR, Poprad Tatry - rampa, priecestie 5 403 850 Skk Indopo stav. firma
 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
VD Čunovo - všetky objekty neuvedené náklady Váhostav Žilina


© 2024 www.rozpoctar.sk